Pas i droga: współpraca, harmonia i wygrana-wygrana
produkty

Dobra chemia

 • Sól sodowa kwasu N,N-Bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowego CAS:66992-27-6

  Sól sodowa kwasu N,N-Bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowego CAS:66992-27-6

  Sól sodowa kwasu N,N-Bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowego, znana również jako sól sodowa HEPES, to związek chemiczny powszechnie stosowany jako środek buforujący pH w laboratoriach biologicznych i chemicznych.Pomaga utrzymać stabilny zakres pH, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań takich jak hodowla komórkowa, testy enzymatyczne, badania białek, elektroforeza i preparaty farmaceutyczne.Sól sodowa HEPES zapewnia optymalne warunki procesów biologicznych oraz zwiększa dokładność i wiarygodność wyników eksperymentów.

 • Jodek S-butyrylotiocholiny CAS:1866-16-6

  Jodek S-butyrylotiocholiny CAS:1866-16-6

  Jodek S-butyrylotiocholiny jest związkiem chemicznym powszechnie stosowanym w testach biochemicznych i enzymatycznych.Jest substratem enzymu butyrylocholinoesterazy (BChE) i służy do pomiaru jego aktywności.

  Podczas hydrolizy jodku S-butyrylotiocholiny przez BChE powstaje tiocholina i kwas masłowy.Uwalnianie tiocholiny można mierzyć za pomocą testu spektrofotometrycznego lub fluorometrycznego, umożliwiającego ilościowe oznaczenie aktywności BChE.

  Jodek S-butyrylotiocholiny jest często stosowany w warunkach klinicznych i badawczych do oceny aktywności BChE w próbkach takich jak osocze krwi lub tkanki.Można go wykorzystać do oceny funkcji enzymatycznej BChE i jego potencjalnej roli w różnych procesach biologicznych, a także w diagnostyce i monitorowaniu niektórych schorzeń.

   

 • ABTS (sól diamonowa kwasu 2,2′-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego)) CAS:30931-67-0

  ABTS (sól diamonowa kwasu 2,2′-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego)) CAS:30931-67-0

  2,2′-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian diamonu), często określany jako ABTS, jest powszechnie stosowanym substratem chromogennym w testach biochemicznych, szczególnie w dziedzinie enzymologii.Jest to syntetyczny związek, który służy do pomiaru aktywności różnych enzymów, w tym peroksydaz i oksydaz.

  ABTS jest bezbarwny w postaci utlenionej, ale zmienia kolor na niebiesko-zielony po utlenieniu przez enzym w obecności nadtlenku wodoru lub tlenu cząsteczkowego.Ta zmiana koloru wynika z utworzenia rodnika kationowego, który pochłania światło w widmie widzialnym.

  W wyniku reakcji pomiędzy ABTS i enzymem powstaje kolorowy produkt, który można zmierzyć spektrofotometrycznie.Intensywność koloru jest wprost proporcjonalna do aktywności enzymatycznej, co pozwala badaczom ilościowo ocenić kinetykę enzymów, hamowanie enzymów lub interakcje enzym-substrat.

  ABTS ma szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach, w tym w diagnostyce klinicznej, badaniach farmaceutycznych i naukach o żywności.Jest bardzo czuły i oferuje szeroki zakres dynamiki, co czyni go popularnym wyborem w wielu testach biochemicznych.

 • 4-NITROFENYLOΑ-D-MALTOHEXAOSIDE CAS:74173-30-1

  4-NITROFENYLOΑ-D-MALTOHEXAOSIDE CAS:74173-30-1

  4-Nitrofenylo α-D-maltoheksaozyd jest związkiem należącym do klasy wiązań α-glikozydowych.Jest pochodną maltozy, która jest disacharydem złożonym z dwóch jednostek glukozy.W tym związku grupa hydroksylowa pierwszej jednostki glukozy jest podstawiona grupą nitrofenylową.

  Związek ten jest powszechnie stosowany jako substrat w testach enzymatycznych do badania aktywności różnych enzymów, szczególnie tych biorących udział w metabolizmie węglowodanów.Grupa nitrofenylowa umożliwia łatwe wykrywanie i oznaczanie ilościowe reakcji enzymatycznych poprzez pomiar absorbancji lub fluorescencji rozszczepionego produktu.

   

 • RURY CAS:5625-37-6 Cena producenta

  RURY CAS:5625-37-6 Cena producenta

  RURY (kwas piperazyno-1,4-bisetanosulfonowy) to obojniaczojonowy związek buforujący powszechnie stosowany w badaniach biologicznych i biochemicznych.Jest skutecznym buforem pH o dużej zdolności do utrzymywania stabilnych warunków pH w zakresie pH od 6,1 do 7,5.PIPES wykazuje minimalną interakcję z biomolekułami i nadaje się do testów zależnych od temperatury.Jest często stosowany w technikach elektroforezy żelowej i preparatach farmaceutycznych jako środek stabilizujący.Ogólnie rzecz biorąc, PIPES jest wszechstronnym i szeroko stosowanym związkiem w różnych warunkach eksperymentalnych.

 • 3,3′,5,5′-Tetrametylobenzydyna CAS:207738-08-7

  3,3′,5,5′-Tetrametylobenzydyna CAS:207738-08-7

  3,3′,5,5′-Tetrametylobenzydyna, znana również jako TMB, to związek chemiczny powszechnie stosowany jako substrat chromogenny w testach immunoenzymatycznych (ELISA) i innych testach biochemicznych.Często wykorzystuje się go do wykrywania i ilościowego oznaczania obecności enzymów, takich jak peroksydaza chrzanowa (HRP), w różnych próbkach biologicznych.W obecności tych enzymów TMB ulega zmianie koloru z bezbarwnego na niebieski.Następnie reakcję można zatrzymać dodając kwas, który przekształca kolor niebieski w końcowy kolor żółty.Intensywność żółtego zabarwienia jest proporcjonalna do ilości obecnego enzymu, co pozwala na ocenę ilościową.

  .

   

 • APS-5 CAS:193884-53-6 Cena producenta

  APS-5 CAS:193884-53-6 Cena producenta

  Sól disodowa 1-(diwodorofosforanu) (4-chlorofenylo)tio-metanolu (1:2) to związek chemiczny należący do klasy pochodnych akrydyny.Składa się z układu pierścieniowego 10-metyloakrydyny z grupą tioeterową przyłączoną w pozycji 4-chlorofenylowej.Związek zawiera także grupę metanolową i dwie grupy fosforanowe, które są częściowo zobojętnione jonami sodu.

 • Sól disodowa fosforanu 5-bromo-4-chloro-3-indolilu CAS:102185-33-1

  Sól disodowa fosforanu 5-bromo-4-chloro-3-indolilu CAS:102185-33-1

  Sól disodowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilofosforanu (BCIP) to związek chemiczny powszechnie stosowany w biologii molekularnej i biochemii.Jest chromogennym substratem dla enzymów fosfatazy alkalicznej.

  BCIP jest często stosowany w połączeniu z nitroniebieskim tetrazolem (NBT) jako substratem do wykrywania aktywności fosfatazy alkalicznej.Kiedy BCIP ulega defosforylacji przez fosfatazę alkaliczną, tworzy się niebieski osad, umożliwiający wizualizację obecności lub aktywności enzymu.

  Związek ten jest szczególnie przydatny w zastosowaniach takich jak immunohistochemia, hybrydyzacja in situ i testy immunoenzymatyczne (ELISA) w celu wykrycia obecności lub lokalizacji określonych biomolekuł lub kwasów nukleinowych.Niebieski osad utworzony przez BCIP zapewnia widzialny sygnał, który pomaga w identyfikacji i analizie cząsteczek docelowych w próbkach doświadczalnych.

   

 • Sól sodowa CAS: 139-41-3 Cena producenta

  Sól sodowa CAS: 139-41-3 Cena producenta

  Sól sodowa N,N-Bis(2-hydroksyetylo)glicyny to związek chemiczny stosowany jako środek buforujący w różnych zastosowaniach biochemicznych i biofizycznych.Pomaga utrzymać stabilny poziom pH w warunkach eksperymentalnych, dzięki czemu jest przydatny w badaniach enzymatycznych, badaniach białek, hodowlach komórkowych i technikach Western blot.

   

 • 4-aminoftahydrazyd AMPPD CAS:3682-14-2

  4-aminoftahydrazyd AMPPD CAS:3682-14-2

  4-aminoftahydrazyd, znany również jako 4-APhH, to związek chemiczny o wzorze cząsteczkowym C8H8N2O.Należy do klasy związków hydrazydowych i pochodzi od kwasu ftalowego.

   

  .

   

 • N-Acetylo-L-cysteina CAS:616-91-1

  N-Acetylo-L-cysteina CAS:616-91-1

  N-Acetylo-L-cysteina (NAC) jest zmodyfikowaną formą aminokwasu cysteiny.Stanowi źródło cysteiny i można ją łatwo przekształcić w tripeptyd glutation, silny przeciwutleniacz w organizmie.NAC jest znany ze swoich właściwości przeciwutleniających i mukolitycznych, dzięki czemu jest przydatny w różnych zastosowaniach zdrowotnych.

  Jako przeciwutleniacz NAC pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, reaktywne formy tlenu i toksyny.Wspomaga także syntezę glutationu, który odgrywa kluczową rolę w procesach detoksykacji organizmu i utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego.

  NAC badano pod kątem jego potencjalnych korzyści dla zdrowia układu oddechowego, szczególnie u osób z takimi schorzeniami, jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, POChP i mukowiscydoza.Jest powszechnie stosowany jako środek wykrztuśny, pomaga rozrzedzić i rozluźnić śluz, ułatwiając oczyszczanie dróg oddechowych.

  Co więcej, NAC okazał się obiecujący we wspieraniu zdrowia wątroby, pomagając w usuwaniu substancji toksycznych, takich jak acetaminofen, powszechny lek przeciwbólowy.Może również działać ochronnie przed uszkodzeniem wątroby spowodowanym spożyciem alkoholu.

  Oprócz właściwości przeciwutleniających i wspomagających oddychanie, NAC badano pod kątem jego potencjalnych korzyści dla zdrowia psychicznego.Niektóre badania sugerują, że może mieć pozytywny wpływ na zaburzenia nastroju, takie jak depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).

 • Jodek acetylotiocholiny CAS:1866-15-5

  Jodek acetylotiocholiny CAS:1866-15-5

  Jodek acetylotiocholiny to związek chemiczny powszechnie stosowany jako substrat w testach enzymatycznych do pomiaru aktywności enzymu acetylocholinoesterazy (AChE).AChE to enzym hydrolizujący neuroprzekaźnik acetylocholinę, co stanowi kluczowy etap w przerwaniu przekazywania sygnału między komórkami nerwowymi.

  Gdy jodek acetylotiocholiny działa na AChE, grupa acetylowa jest usuwana, co powoduje utworzenie jonów tiocholiny i octanu.Tiocholina następnie reaguje z bezbarwnym odczynnikiem zwanym DTNB (kwas 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoesowy)), tworząc żółty związek zwany 5-tio-2-nitrobenzoesanem, który można zmierzyć spektrofotometrycznie.Szybkość pojawiania się koloru jest wprost proporcjonalna do aktywności AChE w próbce.

   

123456Dalej >>> Strona 1 / 13